Głupie Google / Stupid Google

Tutaj powinna znajdować się strona internetowa, ale została przeniesiona na inny adres URL. Niestety, ale konieczne było wyłączenie przekierowania, bo głupie Google wywala w swoich narzędziach komunikat dawany z automatu. Dlatego drogi użytkowniku przestań korzystać z Google. Masz przecież wybór. Zmień swoją wyszukiwarkę na lepszą i przejdź do Bing.pl. W ten sposób zaoszczędzisz nerwów sobie i webmasterom, których Google ma w swojej wielkiej (Y). Google liczy tylko na kasę ich nie obchodzi Twoje dobro.

Here should be a website, but has been moved to a different URL. Sorry, but it was necessary to disable redirection, because stupid Google crashes tools in their message given from a machine. Therefore, dear user stop using Google. Now you have the choice. Change your search for a better and go to Bing.com. In this way you will save nerves themselves and webmasters that Google has in its great (Y). Google counts only money they do not care about your welfare.